Obchodní podmínky společnosti Auto Anděl s.r.o. 1/2018

IČ: 25462458, se sídlem Havířská 357/80, Ústí nad Labem-Všebořice, 400 01

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19377

Úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a závazky mezi společností Auto Anděl s.r.o. (prodávající) a zákazníky (kupujícími) při prodeji a koupi zboží ze sortimentu Auto Anděl s.r.o.
 • Ustanovené podmínky jsou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, není-li stanoveno jinak po vzájemné písemné dohodě obou stran.
 • Aktuální platné znění Obchodních podmínek je zveřejněno na oficiálních webových stránkách firmy  www.autoandel.cz

Objednávka a převzetí zboží

 • Kupující má možnost objednávky zboží následujícími způsoby:
  • Osobně na prodejně firmy, případně prostřednictvím pověřené osoby
  • Přes e-mailovou adresu prodejny
  • Telefonicky na prodejně
  • Formou elektronické objednávky přes e-shop
 • Prodávající je oprávněn nepřijmout objednávku a pozastavit dodávky zboží, pokud kupující nemá ke dni vystavení objednávky vyrovnány veškeré splatné pohledávky vůči prodávajícímu
 • Zboží bude doručeno následujícími způsoby:
  • Vyzvednutím osobně na prodejně
  • Rozvozem, v případě registrovaných zákazníků
  • Ve výjimečných případech zasláním Českou poštou
 • Odebráním zboží se kupující zavazuje k úhradě ceny za odebrané zboží ve výši podle ceníku platného v době vystavení objednávky
 • Kupující objednáním zboží stvrzuje, že souhlasí s cenami za zboží podle platného ceníku
 • Kupující má právo zboží reklamovat dle platných podmínek stanovených dle Obchodního zákoníku, a to:
  • Jde-li o závadu, která nevznikla nevhodnou či nekompetentní montáží či užíváním, či vadu vzniklou běžným opotřebením
  • Je-li při převzetí zboží řádně vyplněn reklamační protokol se všemi náležitostmi

Kupující a Způsoby platby

 • Kupujícím je každý zákazník firmy, který si objedná zboží. Není-li kupující zároveň registrovaným zákazníkem firmy Auto Anděl, je mu za zboží vystaven daňový doklad a kupující je povinen uhradit cenu za zboží v hotovosti, popřípadě platební kartou
 • Kupující, který není registrovaným zákazníkem a uzavírá objednávku na zboží, které není skladem, je povinen uvést kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo)
 • Registrovaní zákazníci jsou:
  • Subjekty s IČ, kteří požádaly o registraci
  • Soukromé osoby, které poskytly jméno a telefonní číslo

Rozvoz

 • Rozvoz zboží je zajišťován registrovaným zákazníkům s předem smluvenou možností závozu, a to čtyřikrát denně dle časů uvedených na webových stránkách
 • Rozvoz je umožněn v pracovní dny, od pondělí do pátku. V sobotu a v neděli a ve svátky se nezaváží
 • Kupující je povinen objednané zboží při převzetí řádně zkontrolovat a případně nahlásit vady či množstevní rozdíly
 • Prodávající doručuje zboží na místo a čas dle dohody s kupujícím, v závislosti na aktuální skladové dostupnosti a dalších okolnostech souvisejících s doručením zboží
 • Rozvoz není zpoplatněn

E-shop

 • E-shopem se rozumí elektronický systém umožňující přístup do katalogu zboží, jeho výběr a následné objednávání formou elektronické objednávky
 • Objednávka zboží přes e-shop je umožněna registrovaným zákazníkům firmy Auto Anděl s.r.o.
 • Kupující si objednává zboží v e-shopu firmy poté, co se zaregistruje a uvede své přihlašovací údaje, získané od Obchodního zástupce firmy Auto Anděl
 • Doručení objednávky je vázáno na otevírací dobu prodejny, zveřejněnou na webových stránkách, přičemž doručení rozvozem je poskytováno téměř výlučně stálým registrovaným zákazníkům s předem nastaveným časem rozvozu.
 • Objednávky kupujících bez možnosti rozvozu jsou k vyzvednutí na prodejně v otevírací době, od pondělí do neděle od 8 do 18 hod.